Φιλολογικός αγών : ήτοι κρίσις των κατά την Δ΄ αυτού περίοδον σταλεισών πραγματειών, ων υπόθεσις είναι η ιστορία της ελληνικής παιδείας παρ' Έλλησιν από της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του 1821, ης εν τέλει προστίθενται και τα νέα ζητήματα της Ε΄ και

Πρωτεύουσες καρτέλες

Φιλολογικός αγών : ήτοι κρίσις των κατά την Δ΄ αυτού περίοδον σταλεισών πραγματειών, ων υπόθεσις είναι η ιστορία της ελληνικής παιδείας παρ' Έλλησιν από της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του 1821, ης εν τέλει προστίθενται και τα νέα ζητήματα της Ε΄ και Στ΄ περιόδου / Θεόδωρου Π. Ροδοκανάκη. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου της Λακωνίας, 1867 . - 67 σ.click here