Φιλολογικός αγών : ήτοι κρίσις των κατά την Δ΄ αυτού περίοδον σταλεισών πραγματειών, ων υπόθεσις είναι η ιστορία της ελληνικής παιδείας παρ' Έλλησιν από της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του 1821, ης εν τέλει προστίθενται και τα νέα ζητήματα της Ε΄ και

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how