Αλήθεια της Οικουμενικής Εκκλησίας περί ρωμαϊκής και των λοιπών Πατριαρχικών Καθέδρων : συγγραφείσα μεν ρωσσιστί και εκδοθείσα τω 1849 έτει εν Πετρουπόλει

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αλήθεια της Οικουμενικής Εκκλησίας περί ρωμαϊκής και των λοιπών Πατριαρχικών Καθέδρων : συγγραφείσα μεν ρωσσιστί και εκδοθείσα τω 1849 έτει εν Πετρουπόλει / ; εξελληνισθείσα δε υπό Θεόδωρου Βαλλιάνου. - Αθήνησι: τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1854 . - κστ΄, 432 σ. click here