Γραμματική της Τσακωνικής διαλέκτου, εν η προσετέθησαν άσματα τινα, μοιρολόγια, διάλογοι, παροιμίαι και λεξικόν αυτής πλήρες

Πρωτεύουσες καρτέλες

Γραμματική της Τσακωνικής διαλέκτου, εν η προσετέθησαν άσματα τινα, μοιρολόγια, διάλογοι, παροιμίαι και λεξικόν αυτής πλήρες / συνταχθείσα υπό του εκ Λεωνίδου Θεοδώρου ιερέως και Οικονόμου. - εν Αθήναις: τύποις Ψυλλιάκος, Λ., 1870 . - 97 σ.click here