Εγχειρίδιον γεωγραφίας εμπορικής και βιομηχανικής : προς χρήσιν των μαθητών του Γυμνασίου Σύρου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εγχειρίδιον γεωγραφίας εμπορικής και βιομηχανικής : προς χρήσιν των μαθητών του Γυμνασίου Σύρου / συγγραφέν υπό Ιωσήφ Ησαϊου . - εν Ερμουπόλει: εκ της τυπογραφίας Ν. Βαρβαρέσου, 1860 . - δ΄, 200, ιβ΄, γ΄ σ. click here