Πως κυβερνάται η Μεγάλη Βρεττανία

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πως κυβερνάται η Μεγάλη Βρεττανία / υπό Albany de Fonblanque ; μετάφρασις εκ της δεκάτης τετάρτης εκδόσεως του αγγλικού πρωτοτύπου υπό Εμ. Ι. Μαυρογορδάτου. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου της Αυγής, 1882 . - ιστ΄, 296 σ.click here