Η περί νόμης και των κατ' αυτής αγώνων κατά το ρωμαϊκόν δίκαιον

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η περί νόμης και των κατ' αυτής αγώνων κατά το ρωμαϊκόν δίκαιον / πραγματεία υπό Ι. Π. Μολιτώρου ; μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού μετά προσθηκών και σημειώσεων, ή προσετέθησαν των βασιλ. τα κείμενα και συμπλήρωσις της του Μολιτώρου πραγματείας περί της παρ' ημίν εκδικάσεως των περί κατοχής αγωγών υπό Κ. Βικέλα. - Αθήνησι: [χ.ο.], 1861 . - 260 σ.click here