Η θανατική ποινή : φιλοσοφική πραγματεία

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η θανατική ποινή : φιλοσοφική πραγματεία / υπό Αυγούστου Βέρα ; εξελληνισθείσα υπό Γ. Γρατσιάτου . - εν Αθήναις: τυπογραφείον "Ο Παλαμήδης", 1887 . - 16 σ. click here