Αριστοτέλους περί ποιητικής = Aristoteles uber die dichtkunst

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αριστοτέλους περί ποιητικής = Aristoteles uber die dichtkunst / Αριστοτέλους ; Griechische und Deutsch und mit sacherklarenden Anmerkungen herausgegeben von Franz Susemihl. - Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1865 . - xx, 220 p.click here