Πραγματεία περί προγαμιαίας δωρεάς : κατά το ρωμαϊκόν και ιδίως κατά το βυζαντινόν δίκαιον

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080