Πανηγυρικός των υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πανηγυρικός των υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων / υπό Επαμ. Ι. Φραγκούδη. - Βουκουρεστίοις: τύποις Στεφάνου Ρασσιδέσκου, 1863 . - 82 σ. : εικ.click here