Αρχαιολογία ελληνική

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρχαιολογία ελληνική / συνταχθείσα μεν αγγλιστί υπό του σεβάσμιου Ρ. Β. Παύλου ; μεταφρασθείσα δ και εκδοθείσα υπό Σπυρίδωνος Αντωνιάδου. - 2η έκδ. βελτ. . - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1873 . - ιδ΄, 416 σ.click here