Πρόχειρον νομικόν. 2ο βιβλ., Η μνηστεία εν τη Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία, μετά τίνων προσθηκών εν τέλει εις το Α΄ βιβλίον

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080