Πρόχειρον νομικόν. 2ο βιβλ., Η μνηστεία εν τη Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία, μετά τίνων προσθηκών εν τέλει εις το Α΄ βιβλίον

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how