Άπαντα Διονυσίου Σολωμού : ήτοι τα μέχρι σήμερον εκδοθέντα μετά προσθήκης πλείστων ανεκδότων, προλεγομένων και σημεώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Άπαντα Διονυσίου Σολωμού : ήτοι τα μέχρι σήμερον εκδοθέντα μετά προσθήκης πλείστων ανεκδότων, προλεγομένων και σημεώσεων / ; εκδιδόμενα υπό Σέργιου Χ. Ραφτάνη. - εν Ζακύνθω: τυπογραφείον Παρνασσός, 1880 . - νξ΄, 424 σ.click here