Ο περιπλανώμενος : ποίημα λυρικόν εις άσματα τέσσαρα, και η αγγελία παρέπονται δε τα δικαστικά των ετών 1839 - 40 και 1852

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080