Ο περιπλανώμενος : ποίημα λυρικόν εις άσματα τέσσαρα, και η αγγελία παρέπονται δε τα δικαστικά των ετών 1839 - 40 και 1852

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο περιπλανώμενος : ποίημα λυρικόν εις άσματα τέσσαρα, και η αγγελία παρέπονται δε τα δικαστικά των ετών 1839 - 40 και 1852 / Αλεξάνδρου Σούτσου. - 2η έκδ. . - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου "Ο Κοραής", 1874 . - μβ΄, 247 σ.click here