Η εν Ελλάδι κακοδιοίκησις, τα αίτια αυτής και τα της θεραπείας μέσα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η εν Ελλάδι κακοδιοίκησις, τα αίτια αυτής και τα της θεραπείας μέσα / υπό Σπυρίδωνος Ευλαμπίου. - εν Τεργέστη: τύποις του αυστριακού Λόϋδ, 1894 . - 423 σ.click here