Έγγραφα περί του μοναστηριακού ζητήματος : (αντί χειρογράφου)

Πρωτεύουσες καρτέλες

Έγγραφα περί του μοναστηριακού ζητήματος : (αντί χειρογράφου) / Υπουργείον Εξωτερικών. - εν Αθήναις: εκ του Εθνικού τυπογραφείου, 1893 . - 100 σ.click here