Οργανικός νόμος της Ανατολικής Ρωμυλίας μετά παραρτημάτων αυτού : μεταφρασθείς εκ του γαλλικού, αδεία και εγκρίσει της Α. Υψ. του Γ. Διοικητού της Ανατολικής Ρωμυλίας, μετά ελέγχου αλφαβητικού και αναλυτικού

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080