Παράρτημα των Οθωμανικών Κωδίκων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Παράρτημα των Οθωμανικών Κωδίκων / εκδίδονται υπό Δημητρίου Νικολαϊδου. - εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις αδελφων Νικολαϊδου, 1873 . - στ΄, 327, ζ΄ σ.click here