Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία : από του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέχρις Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (1 - 1453 μ.Χ.) : προς χρήσιν των σχολείων

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080