Ο πρόδρομος του μεγάλου ελληνικού μέλλοντος και διάφοραι ωδαί

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο πρόδρομος του μεγάλου ελληνικού μέλλοντος και διάφοραι ωδαί / υπό Γεωρ. Σκόκου. - εν Αθήναις: τύποις του Μέλλοντος της Πατρίδος, 1860 . - ε΄, 104 σ.click here