Εις τους εν Κύθνω δολοφονηθέντας ελεγεία

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εις τους εν Κύθνω δολοφονηθέντας ελεγεία / υπό Σ. Γ. Μαλάκη. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη, 1862 . - δ΄, 41 σ.click here