Κοινωνικά ελαττώματα : συγγραφή πρωτότυπος. T. 4

Πρωτεύουσες καρτέλες

Κοινωνικά ελαττώματα : συγγραφή πρωτότυπος. Tόμος 4 / υπό Αναστ. Κ. Παπαζαφειρόπουλου. - Τρίπολις: τύποις της Φωνής των Επαρχιών, 1870 . - 120 σ.click here