Ψαλτήριον ή βίβλος των ψαλμών : μεταφρασθείσα εκ του εβραϊκού πρωτοτύπου

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080