Ψαλτήριον ή βίβλος των ψαλμών : μεταφρασθείσα εκ του εβραϊκού πρωτοτύπου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ψαλτήριον ή βίβλος των ψαλμών : μεταφρασθείσα εκ του εβραϊκού πρωτοτύπου /. - εν Λόνδρα: ετυπώθη παρά Ρ. Ούαττς, 1852 . - 276 σ.click here