Ψαλτήριον ή βίβλος των ψαλμών : μεταφρασθείσα εκ του εβραϊκού πρωτοτύπου

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how