Η Ιερά Μονή του Σινά : κατά την τοπογραφικήν, ιστορικήν και διοικητικήν αυτής έποψιν

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Ιερά Μονή του Σινά : κατά την τοπογραφικήν, ιστορικήν και διοικητικήν αυτής έποψιν / υπό Περικλέους Γρηγοριάδου. - εν Ιερσολύμοις: εκ του τυπογραφείου του Π. Τάφου, 1875 . - θ΄, 226 σ.click here