Γενικόν ευρετήριον της ελληνικής νομοθεσίας : ήτοι των νόμων, ψηφισμάτων, θεσπισμάτων, διαταγμάτων, συνθηκών, συμβάσεων κλπ. από της εν Καλτέζαις συνελεύσεως του 1821 μέχρι του 1873 συμπεριλαμβανομένου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Γενικόν ευρετήριον της ελληνικής νομοθεσίας : ήτοι των νόμων, ψηφισμάτων, θεσπισμάτων, διαταγμάτων, συνθηκών, συμβάσεων κλπ. από της εν Καλτέζαις συνελεύσεως του 1821 μέχρι του 1873 συμπεριλαμβανομένου / καταρτισθέν και εκδοθέν υπό Σωτηρίου Γεωργαντόπουλου. - εν Αθήναις: εκ του τυογραφείου των αδελφών Βαρβαρρήγου, 1879 . - ι΄, 232 σ.click here