Πολιτικαί αρχαιότητες της Ελλάδος : ήτοι περιγραφή των κυριωτέρων πολιτευμάτων της αρχαίας Ελλάδος. Τόμος Α

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πολιτικαί αρχαιότητες της Ελλάδος : ήτοι περιγραφή των κυριωτέρων πολιτευμάτων της αρχαίας Ελλάδος. Τόμος Α / υπό Αλεξάνδρου Ρίζου του Ραγκαβή. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου αδελφών Περρή, 1888 . - 480 σ.click here