Ιστορία του ναυτικού των αρχαίων Ελλήνων : μετά της εικόνος του συγγραφέως

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ιστορία του ναυτικού των αρχαίων Ελλήνων : μετά της εικόνος του συγγραφέως / Jurien de la Graviere ; μετάφρασις μετά προλεγομένων και σημειώσεων (αδεία του συγγραφέως) υπό Κωνσταντίνου Ν. Ράδου. - εν Αθήναις: Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, 1890 . - 430 σ. : 1 εικ.click here