Λεξικόν ελληνο - αραβικόν : περιέχον τας κυριωτέρας και χρησιμωτέρας λέξεις και φράσεις ηρμηνευμένας αραβιστί δι΄ελληνικών χαρακτήρων και παράρτημα διαιρούμενον εις τρία μέρη

Πρωτεύουσες καρτέλες

Λεξικόν ελληνο - αραβικόν : περιέχον τας κυριωτέρας και χρησιμωτέρας λέξεις και φράσεις ηρμηνευμένας αραβιστί δι΄ελληνικών χαρακτήρων και παράρτημα διαιρούμενον εις τρία μέρη / συνταχθέν υπό Γεράσιμου Ι. Πεντάκη ; εκδ. υπό Πέτρου Σαράντη. - εν Αλεξάνδρεια: τυπολιθογραφείον Β. Πενάσων, 1885 . - ιβ΄, 319, δ΄ σ.click here