Η Ζωοδόχος Πηγή και τα ιερά αυτής προσαρτήματα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Ζωοδόχος Πηγή και τα ιερά αυτής προσαρτήματα / υπό Ευγένιου ιερέως. - εν Αθήναις: τυπογραφείον Παπαλεξανδρή, 1886 . - 364 σ.click here