Σύνοψις ιερά περιέχουσα ακολουθίας και ευχάς εκάστω Χριστιανώ προσηκούσας και άλλα ωφέλιμα : επιμελώς διορθωθείσα και προσθήκη νέων Πασχαλίων επαυξηθείσα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Σύνοψις ιερά περιέχουσα ακολουθίας και ευχάς εκάστω Χριστιανώ προσηκούσας και άλλα ωφέλιμα : επιμελώς διορθωθείσα και προσθήκη νέων Πασχαλίων επαυξηθείσα /. - Βενετία: εκ του ελληνικού τυπογραφείου "Ο Φοίνιξ", 1878 . - 592 σ.click here