Σύνοψις ιερά περιέχουσα ακολουθίας και ευχάς εκάστω Χριστιανώ προσηκούσας και άλλα ωφέλιμα : επιμελώς διορθωθείσα και προσθήκη νέων Πασχαλίων επαυξηθείσα

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080