Μεζαμίρ γιαχότ ψαλμός

Πρωτεύουσες καρτέλες

Μεζαμίρ γιαχότ ψαλμός /. - Λονδράτα: Σποττισβούτ Πασμαχανεσίντε ταπ Ολούνμους Τουρ, 1882 . - 206 σ.click here