Σωκράτης : σύγγραμμα φιλολογικόν και παιδαγωγικόν εκδιδόμενον άπαξ του μηνός. Τ. 1ος, τχ 1 (Ιανουάριος 1874) - Τ. 1ος, τχ. 7 - 8 - 9 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1874)

Πρωτεύουσες καρτέλες

Σωκράτης[περιοδικό] : σύγγραμμα φιλολογικόν και παιδαγωγικόν εκδιδόμενον άπαξ του μηνός. Τ. 1ος, τχ 1 (Ιανουάριος 1874) - Τ. 1ος, τχ. 7 - 8 - 9 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1874) / Ευσταθίου Δ. Παπαδάκη. - Αθήνησιν: εκ του τυπογραφείου της Περιστέρας, 1874 . - ε΄, 496 σ.click here