Πρόχειρον βιβλιάριον περιέχον άπασαν την νεκρώσιμον ακολουθία, εις δε το τέλος προσετέθησαν και όσα χρήσιμα εις τας Βασιλικάς Τελετάς [χειρόγραφες παρτιτούρες]

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080