Πρόχειρον βιβλιάριον περιέχον άπασαν την νεκρώσιμον ακολουθία, εις δε το τέλος προσετέθησαν και όσα χρήσιμα εις τας Βασιλικάς Τελετάς [χειρόγραφες παρτιτούρες]

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πρόχειρον βιβλιάριον περιέχον άπασαν την νεκρώσιμον ακολουθία, εις δε το τέλος προσετέθησαν και όσα χρήσιμα εις τας Βασιλικάς Τελετάς[παρτιτούρες] / κατά την νεωτέραν μέθοδον Αναστασίου Δ. Καλλιέρου. - εν Αθήναις: [χ.ο], 1871 . - 205 σ.click here