Η περί δημοκρατίας εν τω Ελληνικώ Κοινοβουλίω συζήτησις και η επί ταύτης απόφανσις, η τελευταία συνεδρίασις της διαλυθείσης Βουλής της Ε΄ περιόδου, το υπόμνημα του κ. Κουμουνδούρου και η επ΄ αυτού βασιλική απάντησις

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080