Η περί δημοκρατίας εν τω Ελληνικώ Κοινοβουλίω συζήτησις και η επί ταύτης απόφανσις, η τελευταία συνεδρίασις της διαλυθείσης Βουλής της Ε΄ περιόδου, το υπόμνημα του κ. Κουμουνδούρου και η επ΄ αυτού βασιλική απάντησις

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how