Ο εστεμμένος Τυρταίος, ήτοι ποιήματα περί Ελλάδος

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο εστεμμένος Τυρταίος, ήτοι ποιήματα περί Ελλάδος / του βασιλέως της Βαυαρίας Λοδοβίκου Α΄ ; μετάφρασις ελευθέρα υπό Σοφοκλέους Κ. Καρύδου. - Αθήνησι: τύποις Σοφοκλέους Κ. Καρύδου, 1868 . - κβ΄, 63 σ.click here