Υπόμνημα περί ορκοδοσίας υπό ενός Ορθοδόξου εν Αλεξάνδρεια

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how