Υπόμνημα περί ορκοδοσίας υπό ενός Ορθοδόξου εν Αλεξάνδρεια

Πρωτεύουσες καρτέλες

Υπόμνημα περί ορκοδοσίας υπό ενός Ορθοδόξου εν Αλεξάνδρεια /. - [Αλεξάνδρεια]: [χ.ο.], 1886 . - 24 σ.click here