Έγγραφα μεταξύ της υψηλής πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορώντα εις την λύσιν των δύο εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε προνομιακού και του βουλγαρικού : από 22 Ιουν. 1890 μέχρι 31 Ια. 1891

Πρωτεύουσες καρτέλες

Έγγραφα μεταξύ της υψηλής πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορώντα εις την λύσιν των δύο εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε προνομιακού και του βουλγαρικού : από 22 Ιουν. 1890 μέχρι 31 Ια. 1891 . - εν Τεργέστη: τύποις Λόϋδ, 1891 . - 118 σ. click here