Έγγραφα μεταξύ της υψηλής πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορώντα εις την λύσιν των δύο εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε προνομιακού και του βουλγαρικού : από 22 Ιουν. 1890 μέχρι 31 Ια. 1891

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080