Περί της ελληνικής επιστήμης και της επιρροής ην έσχεν εις τον βίον της ανθρωπότητος

Πρωτεύουσες καρτέλες

Περί της ελληνικής επιστήμης και της επιρροής ην έσχεν εις τον βίον της ανθρωπότητος / υπό Ανδρέου Δαλλαπόρτα. - Βράϊλα: εκ του τυπογραφείου "Η Ένωσις", 1870 . - 47 σ.click here