Πολιτικοκοινωνικών άρθρων δημοσιευθέντων εν τη εφημερίδι "Η Φωνή των Επαρχιών" κατά το 1873

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πολιτικοκοινωνικών άρθρων δημοσιευθέντων εν τη εφημερίδι "Η Φωνή των Επαρχιών" κατά το 1873 / εράνισμα υπό Αναστ. Κ. Παππαζαφειρόπουλου. - Τρίπολις: τύποις της Φωνής των Επαρχιών, 1874 . - 200 σ.click here