Διδασκαλίαι του εν Αγίοις Πατρός Ημών Αθανασίου του μεγάλου προς Αντίοχον Δούκα και λύσεις πλείστων γραφικών ζητημάτων και τίνα άλλα πανύ ωφέλιμα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Διδασκαλίαι του εν Αγίοις Πατρός Ημών Αθανασίου του μεγάλου προς Αντίοχον Δούκα και λύσεις πλείστων γραφικών ζητημάτων και τίνα άλλα πανύ ωφέλιμα / υπό Σωφρόνιου Μοναχού Αγιορείτου. - εν Αθήναις: τυπογραφείον Σπυρ. Κουσουλίνου, 1885 . - 346 σ.click here