Διδασκαλίαι του εν Αγίοις Πατρός Ημών Αθανασίου του μεγάλου προς Αντίοχον Δούκα και λύσεις πλείστων γραφικών ζητημάτων και τίνα άλλα πανύ ωφέλιμα

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080