Μονογραφία επί των ειδικών παραγράφων του εμπορικού νόμου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Μονογραφία επί των ειδικών παραγράφων του εμπορικού νόμου / υπό Αριστομένους Σ. Κοντογούρη. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Ιω. Σκλέπα "Θέμιδος", 1872 . - ιστ΄, 184 σ.click here