Τύποι των συναλλαγών και της διεξαγωγής πάσης υποθέσεως, πολιτικής εμπορικής, ποινικής και διοικητικής εν γένει : συντεταγμένοι κατά τους κειμένους ελληνικούς νόμους μετά σημειώσεων επιτόμων προς διασάδισιν και συμπλήρωσιν. Μέρος Α

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080