Ομιλία περί Συνταγματικής Πολιτείας : εκφωνηθείσα εν Ναυπλίω την ΙΔ΄. Μαρτίου 1865 εις την πλατεία των ανακτόρων υπό Ν. Κωτσάκη δικηγόρου

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080