Ομιλία περί Συνταγματικής Πολιτείας : εκφωνηθείσα εν Ναυπλίω την ΙΔ΄. Μαρτίου 1865 εις την πλατεία των ανακτόρων υπό Ν. Κωτσάκη δικηγόρου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ομιλία περί Συνταγματικής Πολιτείας : εκφωνηθείσα εν Ναυπλίω την ΙΔ΄. Μαρτίου 1865 εις την πλατεία των ανακτόρων υπό Ν. Κωτσάκη δικηγόρου / υπό Ν. Κωτσάκη. - Ναυπλίον: τύποις Σωτηρίου Εστ. Αθανασιάδου, 1865 . - 14 σ.click here