Συλλογή των υπό του προέδρου της συνελεύσεως εκδοθέντων εγγράφων, ένεκα των κατά την 18, 19, 20 και 21 συμβάντων μετά σχετικών τίνων άλλων εγγράφων : (εκ του γραφείου της Εθνικ. Συνελεύσεως)

Πρωτεύουσες καρτέλες

Συλλογή των υπό του προέδρου της συνελεύσεως εκδοθέντων εγγράφων, ένεκα των κατά την 18, 19, 20 και 21 συμβάντων μετά σχετικών τίνων άλλων εγγράφων : (εκ του γραφείου της Εθνικ. Συνελεύσεως) /. - Αθήναι: [χ.ό.], 1863 . - 47 σ.click here