Παρατηρήσεις επί του συνταχθέντος υπό της επιτροπής της συνελεύσεως σχεδίου του Συντάγματος

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080