Λόγος εκφωνηθείς υπό του Προέδρου της ΙΒ΄Βουλής της Επτανήσου Δρος. Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου, κατά την Συνεδρίασιν της 12ης Μαρτίου 1862 επί του σχεδίου της απαντήσεως

Πρωτεύουσες καρτέλες

Λόγος εκφωνηθείς υπό του Προέδρου της ΙΒ΄ Βουλής της Επτανήσου Δρος. Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου, κατά την Συνεδρίασιν της 12ης Μαρτίου 1862 επί του σχεδίου της απαντήσεως / ; εκδοθείς υπό της Κεφαλληνιακής Νεολαίας. - Κεφαλληνία: τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία", 1862 . - 16 σ.click here