Λόγος εκφωνηθείς υπό του Προέδρου της ΙΒ΄Βουλής της Επτανήσου Δρος. Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου, κατά την Συνεδρίασιν της 12ης Μαρτίου 1862 επί του σχεδίου της απαντήσεως

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how