Παναγιώτου Σούτσου λόγος εκφωνηθείς τη 19η Ιουλίου 1864 εις το προαύλιον της Μητροπόλεως Αθηνών κατά την άφιξιν πληρεξουσίων της Επτανήσου

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how