Παναγιώτου Σούτσου λόγος εκφωνηθείς τη 19η Ιουλίου 1864 εις το προαύλιον της Μητροπόλεως Αθηνών κατά την άφιξιν πληρεξουσίων της Επτανήσου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Λόγος εκφωνηθείς τη 19η Ιουλίου 1864 εις το προαύλιον της Μητροπόλεως Αθηνών κατά την άφιξιν πληρεξουσίων της Επτανήσου / Παναγιώτου Σούτσου. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1864 . - 15 σ.click here