Έκθεσις της επί του πολιτεύματος επιτροπής της εν Αθήναις Β΄ Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως

Πρωτεύουσες καρτέλες

Έκθεσις της επί του πολιτεύματος επιτροπής της εν Αθήναις Β΄ Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως / υπό Νικολάου Σαριπόλου. - [Αθήνησι]: [χ.ο.], [1864] . - 51 σ.click here