Έκθεσις περί την γενομένην παρά της επί τούτω Επιτροπής αναθεώρησιν του Κληρονομικού Συστήματος

Πρωτεύουσες καρτέλες

[Έκθεσις περί την γενομένην παρά της επί τούτω Επιτροπής αναθεώρησιν του Κληρονομικού Συστήματος] /. - [Κέρκυρα]: [χ.ο.], [1859] . - 68 σ.click here