Σύντομος ιστορική έρευνα περί ορκωτού συστήματος

Πρωτεύουσες καρτέλες

Σύντομος ιστορική έρευνα περί ορκωτού συστήματος / Άγγελου Στ. Βλάχου. - εν Αθήναις: τύποις Δ. Αθ. Μαυρομμάτη, 1860 . - 16 σ.click here